Beste lezer,

De afgelopen jaren heeft de stichting Woongemeenschap Hof Imstenrade  zich ingezet om realisatie van een woongemeenschap op Hof Imstenrade  mogelijk te maken,  gebaseerd op de doelstellingen en uitgangspunten van de stichting.
Daarbij zijn wij ondersteund door een aantal betrokken en gedreven adviseurs. Verder hebben aannemers- en restauratiebedrijf Koninklijke Woudenberg en SatijnPlus-architectenbureau zich ingezet om onze droom tot werkelijkheid te brengen en heeft Wonen Limburg vanaf het begin actief en met grote betrokkenheid geparticipeerd in het project.
Dit heeft o.a. geleid tot het uitwerken van een businessplan en het benaderen en betrekken van diverse partijen om de aankoop te kunnen financieren en een sluitende exploitatie vorm te kunnen geven.

De stichting moet echter tot haar spijt constateren dat restauratie en herbestemming van Hof Imstenrade niet mogelijk zijn binnen de uitgangspunten zoals die door de stichting bij de start zijn geformuleerd, c.q. dat  de gepresenteerde opties  teveel geweld doen aan de door de stichting gehanteerde uitgangspunten. Het betreft dan m.n. het bieden van woongelegenheid voor elke beurs, het maximeren van het aantal woningen op 20 en het benutten van de graanschuur als een gemeenschappelijke voorziening.
Daarnaast hebben voortdurende tijdsdruk en de beperkingen tot overleg en afstemming als gevolg van de coronamaatregelen het proces geen goed gedaan.

De stichting rest niet anders dan te concluderen dat de realisatie van de beoogde woongemeenschap op basis van de nu voorliggende voorstellen en cijfers voor de stichting niet haalbaar is en dat het daarmee voor ons niet zinvol is het project in deze vorm voort te zetten.
Wij doen dat met pijn in het hart maar zien dit als enige reële optie.

Wij willen ook op deze plaats onze oprechte waardering en dank uitspreken voor alle steunbetuigingen en actieve hulp door heel veel betrokken mensen.
Er is veel in beweging gebracht, Hof Imstenrade staat op de kaart en wij hopen van harte dat dit mooie monument behouden kan blijven voor de toekomst en natuurlijk liefst voor een inspirerende woongemeenschap.

 

Met vriendelijke groet,

het volledige bestuur van de stichting Woongemeenschap Hof Imstenrade.

Jammer