Hoe onze droom en de werkelijkheid zich momenteel tot elkaar verhouden.

Onze brochure met beginselverklaring bleek als een wonderbaarlijke sleutel alle deuren waar we aanklopten te openen. Ook daar waar dat voor ons van vitaal belang is. Provincie en gemeente vinden het een sympathiek en zelfs inspirerend plan en hebben dan ook de intentie uitgesproken om ons met al hun beschikbare middelen te ondersteunen. Het plan combineert namelijk twee sociale behoeften: het behoud van Limburgs cultureel erfgoed aan de veranderende behoefte bij veel mensen aan een andere vorm van wonen. We hebben een prijsovereenkomst met de eigenaar, we hebben zeer bedreven architecten, juristen, planologen aan het werk en ‘Wonen Limburg’ gaat zorg dragen voor realisatie van 7 sociale huurwoningen.

In deze fase van uitzoeken van de haalbaarheid worden kosten gemaakt die een risico met zich meebrengen. Die lopen al gauw in de tienduizenden euro’s. Hoewel alle partijen er graag van uit gaan dat het uiteindelijk lukt -en daar lijkt het ook echt op!- is er nog geen garantie. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) biedt juist voor dit soort onderzoeken naar herbestemming van Rijksmonumenten subsidie’s aan. Jammer genoeg is onze aanvraag daarvoor afgelopen week niet toegekend !! Dit om formele redenen; omdat we namelijk nog niet de officiële eigenaar zijn. Een vicieuze cirkel, want dat proberen we nu juist te worden! Dat betekent dat de Stichting nu als de wiedeweerga zelf een minimaal fonds voor de eerste fase moet zien te verwerven uit eigen middelen en schenkingen. Dit vraagt om een oproep richting betrokken burgers van Heerlen en omstreken.

uit FB-bericht – 8 maart Michel Erens

 

Droom en realiteit