Geld geven? Waarom? We vragen jouw hulp om dit prachtige stukje Heerlens erfgoed samen met ons te redden. Je kunt ons helpen door een bedrag te geven voor onze crowdfundingsacties. Maar waar gaat dat geld dan eigenlijk naartoe?

 

 

Doelbedrag crowdfunding.

Wij hebben middelen nodig om de aanloopkosten te dekken die we moeten maken om de haalbaarheid van ons project, de restauratie en herbestemming van Hof Imstenrade, te onderzoeken en te onderbouwen. Het gaat in totaal om een bedrag van € 52.110,- .

Alle aanstaande deelnemende bewoners betalen daar uit eigen beurs aan mee maar het totaalbedrag is teveel om samen op te brengen. Daarvoor vragen we Uw hulp. De stichting Woongemeenschap Hof Imstenrade heeft voor het opvangen van deze kosten een subsidieaanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) maar deze aanvraag is afgewezen omdat het beschikbare budget opgegaan is aan andere projecten.

De kosten die we moeten maken betreffen de vergoedingen voor onze professionele ondersteuners in de personen van Marco Siecker van Siecker Advies en Management, Guus Vijgen van UrbanBlue en Ferry van Mulken van TMT Financiële Diensten. Daarnaast ondersteunt Jo Aelmans van Aelmans Rentmeesters & Makelaars ons bij het aankooptraject, de taxatie en waardering van het complex en het onderzoek t.b.v. de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.
Architect Harold Jansen van SATIJNplus Architecten is voor ons aan het werk om een voorlopig ontwerp en een financiële haalbaarheidsanalyse uit te werken en de Koninklijke Woudenberg maakt een haalbaarheids-calculatie (raming+) met als doel straks de renovatie en restauratie uit te kunnen voeren.

Zonder hun professionele inbreng en betrokkenheid en reeds ruime  onbezoldigde ureninzet zouden wij dit traject niet tot een succes kunnen brengen.

 

Kerngroep, 12 maart 2020

Terug naar crowdfundingsacties

 

Waar gaat je geld naartoe?